Event

Vi skapar egna kundevent för mötesindustrin

Genom vårt systerföretag Action Fairs AB projektleder och genomför vi varje år ett flertal slutna mässor och event inom mötesindustrin.Vi skapar affärsdrivande, intressanta och kreativa mötesplatser i passande miljöer. Action Fairs arrangerar event från Umeå i norr till Malmö i söder. Tanken är att du som bokar, planerar eller arrangerar möten och konferenser ska få inspiration och konkreta tips från våra utställare, lära dig något nytt på våra inspirationsföreläsningar, samla in offerter eller gör en bokning på plats.
 

Vill du ha hjälp med projektledning eller deltagarhantering?

Blick är det hållbara eventbolaget. Vi startade 1990 som renodlat bokningsbolag men har idag tre affärsområden: bokning, deltagarhantering och projekt ledning. Som kund till oss väljer du om vi ska hjälpa dig med helheten från idé och koncept till genomförande och avveckling, eller om vi ska avlasta dig i valda delar av eventplaneringen. Vår mening är inte att ta över er verksamhet utan att komplettera den där resurser kanske saknas hos er.
Vår kostnadsfria bokningstjänst hittar och bokar rätt möteslokal för era ändamål. Med deltagarhantering sparar vi administrativ tid åt dig så att du kan fokusera på mötets innehåll, och våra erfarna projekt- och produktionsledare vet hur ni får ut det bästa av just ert möte eller event. Gemensamt för alla våra affärsområden är att vi strävar efter att arrangera event som är hållbara både ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Vill du ha hjälp med projektledning av egna event eller deltagarhantering – Läs mer om oss här: Blick Möteskonsult AB.