När träning och kost inte gör jobbet

Alla människor har fettceller i kroppen – hur kroppen hanterar dessa är individuellt. Vissa fettsamlingar är särskilt svåra, ibland omöjliga, att komma åt med enbart träning och kost. Allergan Aesthetics CoolSculpting®-behandlingar är ett säkert och kirurgfritt alternativ som tar bort envisa och oönskade fettsamlingar permanent.

Människokroppen är fascinerande på många sätt där teknologin ständigt möjliggör nya sätt att behandla olika hälsoförhållanden. För över 20 år sedan upptäckte forskarna Dieter Manstein och R. Rox Anderson vid Harvard University att vissa barn som åt isglass fick smilgropar – kylan påverkade fettcellerna i kinden. Insikten gav Manstein och Rox Anderson nyckeln till kryolipolys, den vetenskap som CoolSculpting® är grundad på1,2.

När kroppen lagrar fett samlas det i olika fettdepåer, och även om bantning eller viktminskning reducerar fettcellernas storlek förblir antalet celler detsamma. Även genetik och hormoner påverkar hur varje individ hanterar fett. De envisa fettansamligar som ut- vecklas naturligt under puberteten förblir kvar under huden, och blir svåra att få bort genom träning och kosthållning i vuxen ålder.

Kvinnor och män har under många år tvingats brottas med olika kroppsideal och fettsamlingar kan därför vara något som påfres- tar det emotionella välmåendet. CoolSculpting® kommer åt dessa envisa och oönskade fettsamlingar och eliminerar cellerna

permanent. Under en CoolSculpting®-behandling bearbetas utvalt område med noggrant kontrollerad kyla6på elva grader, kallare än liknande behandlingar på marknaden. Behandlade fettceller bryts sedan ned och kristalliseras naturligt av kroppen7. Kroppen fortsätter bryta ner fettcellerna i upp till 4 – 6 månader efter behandling, och resultat beräknas synas efter 3 – 6 måna- der. Resultat har visat att antalet fettceller kan minska med upp till 27 % efter sex månader8.

Över åtta miljoner CoolSculpting®-behandlingar har genomförts världen över, och 52 kliniska rapporter har publicerats om ämnet. CoolSculpting® är ett säkert alternativ till fettreducering utan kirurgi, med den kallaste och kortaste behandlingstiden. Behandlingen ska däremot inte ses som en viktminskningslös- ning, utan som ett sätt att säga hej då till svårbehandlade och oönskade fettsamlingar.