Kanarieöarna utnämns till den mest lönsamma destinationen för distansarbetare

Kanarieöarna fortsätter att befästa sin ledande ställning som destination för distansarbete och nu utnämns ögruppen som den mest lönsamma inom detta segment, av Nomad List. Sedan 2020 har antalet distansarbetare på Kanarieöarna ökat exponentiellt och i vinter lanserar Canary Islands Tourism en ny kampanj för att lyfta destinationen ytterligare.

Sedan 2020 har Kanarieöarnas popularitet som en destination för distansarbete ökat avsevärt. I vinter vill Canary Islands Tourism göra ytterligare satsningar genom en ny kampanj som tar avstamp i den globala arbetsmiljöns utmaningar till följd av COVID-19, samt den pågående inflationen.

Enligt Adeccos rapport ”Global workforce of the future 2022”, kommer 27 procent av världens arbetstagare att frivilligt säga upp sig under 2023, och 45 procent av dessa kommer att söka nya jobb. Den främsta orsaken tycks vara bristen på flexibilitet i arbetstagarnas nuvarande jobb. Detta är en trend som redan kan ses i USA, där hela 50 miljoner frivilliga uppsägningar gjorts sedan 2021, enligt uppgifter från U.S. Bureau of Labor Statistics.

Den mest lönsamma destinationen

Distansarbete innebär bland annat större flexibilitet samt bättre balans mellan arbete och privatliv och distansarbetare söker ständigt efter de destinationer som bidrar till en högre livskvalitet. Att Kanarieöarna är den främsta destinationen för distansarbete i Europa är föga förvånande, med behagligt klimat och vackra vyer. Men en annan aspekt som nu blir allt viktigare i sammanhanget är de goda möjligheterna till ekonomiska besparingar. Enligt uppgifter från Nomad List, den globala portalen för distansarbetare, är Kanarieöarna den plats där distansarbetare upplever den största ökningen av sitt privata sparkapital – baserat på motsvarande inkomst i distansarbetarens hemland.

Undvik dåligt väder och njut av ”aftertelework”

Nomad List uppger även att Kanarieöarna tog emot 45 800 distansarbetare mellan januari och oktober 2022 men för att fortsätta attrahera distansarbetare har Canary Islands Tourism lanserat en ny kampanj med fokus på tolv prioriterade marknader.

Sedan 2020 har vi arbetat aktivt för att sätta Kanarieöarna på kartan som en destination för distansarbete. Med den här kampanjen vill vi lyfta alla relevanta argument för varför man ska välja Kanarieöarna som sitt hemmakontor såsom fungerande kommunikation och transport, låg elförbrukning och möjligheten att spara pengar – men även konceptet #Aftertelework. När arbetsdagen är slut kan distansarbetaren njuta av ett stort utbud utomhusaktiviteter, som bidrar positivt till balansen mellan arbete och fritid, säger Yaiza Castilla, Kanarieöarnas minister för turism, industri och handel.

Kampanjen har en investering på 600 000 euro från REACT-EU-medel och kommer att pågå i november och december i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Finland, Irland, Tjeckien och Italien.