Materialanvisningar för Premium Magazine

​Annonsmaterial skall levereras som högupplöst tryckfärdig PDF i samma storlek som bokad annonsplats. Vid utfallande annons gäller + 5 mm utfall. Uppslag: + 10 mm fräsmån i mitten. Bilderna i dokumentet skall vara anpassade för 4-färgs offsettryck (CMYK), vara okomprimerade samt korrekt beskurna och monterade i 100 % storlek. Upplösningen skall vara från 266 dpi upp till 300 dpi. Annonsmaterial kan levereras via e-post: pics@laprensa.se

För ej tryckfärdigt material, eller annonser som inte varit annonsavdelningen tillhanda inom föreskriven materialdag, debiteras extra. Observera att annonser producerade av La Prensa AB ej får användas i annan media/publikation.
Övrigt
Beställt annonsutrymme får inte annulleras senare än tre veckor före utgivningsdag.
Betalningsvillkor: 10 dagar netto efter utgivning. Alla priser är exklusive moms.
Tidningen är reklamskattebefriad.
Tidningens ansvar för fel är begränsad till högst annonskostnaden.